JoomlaTemplates.me by iPage Review

วันที่ 25 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน จัดโครงการอบรมส่งเสริมการให้ความรู้
การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ ปีงบปรมะมาณ 2562
ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านจ๋าวาย

 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทรศัพท์ 086-4289922