JoomlaTemplates.me by iPage Review

วันที่ 27 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน จัดโครงการสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
ณ หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพในชุมชน

 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทรศัพท์ 086-4289922