JoomlaTemplates.me by iPage Review

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยนายวิโรจน์ ยิงช้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายกั้นน้ำ
ที่บ้านบ้านกิ่วนาค ม.9 โดยมี นายชุษณิษฏ์ ประจวบวัน นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธาน

 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทรศัพท์ 086-4289922