JoomlaTemplates.me by iPage Review

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายวิโรจน์ ยิงช้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
มอบหมายงานกองคลัง ออกสำรวจที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่บ้านแม่กระทิง หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่โทน

 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทรศัพท์ 086-4289922