ตำแหน่ง:
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
ร้องกวาง
แพร่
ไทย
54140
โทรศัพท์:
086-4289922
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
086-4289922
ส่งอีเมล

 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทรศัพท์ 086-4289922